1. solen värmer havet, vattenmolekyler stiger och blir vattendroppar.                          2. Vattendropparna blir många och bildar moln.                                                                    3. Vinden blåser molnen mot land.                                                                                                4. molnen går högre upp och blir då kyligare då blir de droppar igen och blir regn  5. när regnet når marken så åker det åt olika vägar t.ex i åar, floder eller rinner det tillbaka till havet.                                                                                                                            6. det kan också rinna ner i marken och bilda grundvatten.

Annonser